در این برگه 12 موزیک پرستشی جدبد گروه موزیک کلیسای پارسی زبان کورش را می توانید بشنوید.