Kores Kerk is

Visie Koreskerk
De Koreskerk is een kerk die mensen wint, herstelt, discipelen maakt en uitzendt.
De diaconale arm van de Koreskerk legt een sterke nadruk op het helpen van verworpenen, armen en mensen in nood.
De Koreskerk is een kerk met een diepe overtuiging dat ze eerst zelf van God moet ontvangen om vervolgens dat te kunnen uitdelen. Met een missionaire opdracht voor het vormen van bijeenkomsten waarin herstel plaatsvindt en vervolgens mensen worden getraind om door te geven wat ze hebben ontvangen. (In Nederland en uiteindelijk in Iran!)
Koning Kores is een leiderstype die God gehoorzaamde en door Hem gebruikt werd; hij heeft de tempel herbouwd en rijkdom en leven in vrijheid door gegeven. (Jesaja 44:28 – 45:1,2,3 en Ezra 1: 1-7)

armen, verworpenen, mensen in nood (Jes. 57:15)

Farsi sprekende mensen, Iraniërs, Afghanen, moslims.

diaconale arm

bijeenkomsten

evangelisatie

herderlijke arm

training

verzorg

Dhr M Mohammad Amini (voorzitter)
Dhr J Mak
Dhr F Heikoop
Mw J Buitenhuis
Mw C Mohammad Amini – Rikken (secretaris)
Mw B Mahmoudi
Mw B Habib Tabrizi
Dhr M Pourvafaghi (penningmeester)
Dhr F Tavakoli Zanyani

Er zijn geen betaalde functies binnen Stg Perzische kerk Kores. De kerk heeft 3 telefoonabonnementen, er is een werkkas voor de voorganger van € 350 per maand voor reiskosten, hulp aan mensen in nood, eten na de diensten. Er zijn geen structurele vergoedingen, alleen vergoeding van uitgaven die voor de kerk gedaan zijn.

2013: We hebben 45 kerkdiensten gehouden. In maart ons jaarlijkse Noroozfeest (Iraans Nieuwjaar). Op 22 december het Kerstfeest waarbij wij zo`n

115 kerstpakketten hebben gekregen van de Eben Haezerkerk. We hebben twee gezamelijke diensten gehad met andere kerken. In februari met de Drieklank in Almere en in juni met de EBG in Tilburg. Onze muziekgroep heeft in februari opgetreden op het Vreemdlandfestival in Eindhoven. In maart hebben we meegedaan met de organisatie van een Afghaans seminar met broeder Shoaib. We zijn meerdere keren naar Duitsland gereisd om mensen te ontmoeten en te dopen, meerdere keren naar België, 1 keer naar Zweden.

We hebben veel boeken + Bijbelstudiemateriaal uitgedeeld, een groot deel hebben wij ook gratis gekregen (Farsi, en Arabisch). We hebben zo`n 200 mappen met Bijbelstudiemateriaal gemaakt en uitgedeeld (+/- 44.000 kopieën, deze mogen we gratis maken van Christengemeente Sefanja, alleen het papier enz. is voor onze rekening). Materiaal in andere talen zoals Sorani en Kurmanji of MP3 spelertjes voor mensen die niet kunnen lezen moeten we kopen.

In 2013 hadden we vaste Bijbelstudiegroepen: wekelijks in Apeldoorn, tweewekelijks in Deventer, maandelijks in Gendt (ook tweewekelijks in Almere + tweewekelijks in Dronten maar die groepen zijn inmiddels gestopt). Masoud heeft in detentiecentra Rotterdam, Zeist en Schiphol regelmatig Farsi Bijbelstudiegroepen geleid als migrantenpastor. Op 31 mei hebben we op het plein voor de Tweede Kamer een stille demonstratie gehouden. We hebben gebeden en gezongen om aandacht te vragen voor vreemdelingen in detentie. Onze muziekgroep oefende in het begin van het jaar twee keer per maand vanaf eind 2013 oefenen ze één keer per maand. We hebben een CD opgenomen met 17 liederen (eigen tekst en melodie). Eind 2013 is een lid van onze kerk -een professionele cameraman- als vrijwilliger begonnen om onze diensten te filmen en op YouTube te zetten. Ook zijn we begonnen met een theatergroepje. Masoud heeft begin 2013 via Skype een interview gehad met VOA Voice of America, een Farsi-talige zender die via satelliet wordt uitgezonden in Iran.